نویسنده = یاریان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-160

10.22108/coth.2018.105655.1086

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان