نویسنده = رضی، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهج البلاغه

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-124

10.22108/coth.2017.100976.1011

سید مهدی امامی جمعه؛ سپیده رضی