نویسنده = موسوی، سید مهران
تعداد مقالات: 1
1. مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-62

10.22108/coth.2017.21670

سید مهران موسوی؛ محمود کریمی