نویسنده = امامی جمعه، سید مهدی
تعداد مقالات: 5
1. اثبات شاکلۀ وجودشناسی صدرایی با شالودۀ خداشناسی در نهج البلاغه

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-124

10.22108/coth.2017.100976.1011

سید مهدی امامی جمعه؛ سپیده رضی


2. تحلیل فاعلیت و عنایت در متافیزیک افلاطونی، ارسطویی و سینوی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-40

سید مهدی امامی جمعه؛ وحیده حداد


3. سنت و سنت گرایی از دیدگاه فریتیوف شوان و دکتر سید حسین نصر

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-56

سید مهدی امامی جمعه؛ زهرا طالبی


4. ایمان شناسی استرآبادی و علامه مجلسی و تأثیرگذاری ملاصدرا بر علامه

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

سید مهدی امامی جمعه


5. دجال شناسی تطبیقی در الهیات اسلامی و مسیحی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-32

سید مهدی امامی جمعه؛ آزاده جهان احمدی