نویسنده = ارزانی، حبیب‌رضا
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-106

حبیب‌رضا ارزانی؛ حامد اهتمام