نویسنده = بشیر، حسن
تعداد مقالات: 2
1. گفتگوی بین ادیان: مفاهیم، رویکردها و گونه‌شناسی

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-126

10.22108/coth.2018.111407.1159

حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا


2. ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-38

حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی