نویسنده = اذربایجانی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

زهرا محققیان؛ مسعود اذربایجانی