نویسنده = مغشغش السعدی، قیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه‌های تربیتی از آن‌ها

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی؛ قیس مغشغش السعدی