نویسنده = موسوی، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. جنبش اصلاح‌طلبی یهود و چالش‌های آن در دوران مدرن

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-148

حسین سلیمانی؛ سید ابراهیم موسوی