نویسنده = قنبری، سروش
تعداد مقالات: 1
1. همانندی‌های علی(ع) و عیسی(ع) در سنت اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-88

علی اشرف امامی؛ سروش قنبری؛ مهدی حسن زاده