نویسنده = صالحی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. گفت‌وگوی ادیان و مساله «دیگریِ دینی» در الهیات ناظر به ادیان

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-104

احمد مقری؛ مهراب صادق نیا؛ مهدی صالحی