نویسنده = ملایری، موسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل صفات فعل خداوند از طریق وجود رابط

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

حسن عزیزی؛ مهدی دهباشی؛ موسی ملایری