نویسنده = بنائیان اصفهانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست