نویسنده = قربانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نظریه حقیقت دوگانه در نگاه ابن‌رشد، ابن‌رشدیان و کلیسای قرن سیزدهم

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-84

علی قربانی؛ فتحعلی اکبری