نویسنده = گذشته، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. تبارشناسی انگاره های اعتزالی در متون زرتشتی

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-76

10.22108/coth.2017.21671

ناصر گذشته؛ علی رمضان دماوندی


2. نقش ابر ذهن در رمزگشایی از چند دستگاه الهیاتی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-110

ناصر گذشته؛ هدیه دلگیر