نویسنده = ربانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اموزه فدیه در مسیحیت و شفاعت در تشیع

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-160

احمد رضا مفتاح؛ محسن ربانی