نویسنده = امینی فر، حسن
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به ردیه‌نویسی بر مسیحیت در حوزۀ آذربایجان

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-126

حسن امینی فر؛ منصور معتمدی