نویسنده = اسکندری دامنه، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئله شر از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-50

حمیدرضا اسکندری دامنه؛ عبدالله نصری