نویسنده = میرجلیلی، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سیمای فرعون در قرآن و عهد قدیم

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-38

سید عباس خیراللهی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ علی محمد میرجلیلی