نویسنده = فتاحی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. ممعرفت‌شناسی دینی؛ مقایسه دیدگاه‌های قاضی عضدالدین ایجی و علامه حلی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-56

محمد سعیدی مهر؛ فرزاد فتاحی