نویسنده = علوی، فخرالسادات
تعداد مقالات: 1
1. سازگاری جبر و اختیار نزد سازگارگرایان جدید غربی و ملاصدرا

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-72

فخرالسادات علوی؛ یوسف شاقول