نویسنده = ایزدی، مریم السادات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دیدگاه حکیم مدرس زنوزی و بانو امین در توحید ذات

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-130

نفیسه اهل‌سرمدی؛ مریم السادات ایزدی