نویسنده = میرمجربیان، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. انسان، شیطان و خدای مولانا و میلتون

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-72

لیلا میرمجربیان؛ محمّدرضا نصر اصفهانی