نویسنده = شفیعی، سید روح‌اله
تعداد مقالات: 1
1. ساز و کارهای انتقال جایگاه و کارکردهای پیامبران در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-166

محمّدرضا وصفی؛ سید روح‌اله شفیعی