نویسنده = احمدی فراز، محمّد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ایمان در اسلام و مسیحیت و تأثیر آن بر سلامت

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-90

علیرضا اژدر؛ محمّد مهدی احمدی فراز