نویسنده = دهباشی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مبنای فلسفی تعیین ارزش‌ها از نظر سیّد محمّد حسین طباطبایی و دیوید هیوم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

محمّدجواد موحدی؛ مهدی دهباشی