نویسنده = بحرانی، اشکان
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای «الهیات» در سنّت مسیحی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-18

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی