نویسنده = قدرت الهی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تثلیث مسیحی و هندویی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 61-76

علی رضا فرهنگ قهفرخی؛ احسان قدرت الهی