نویسنده = باهنر، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. هنجارهای مرتبط با مکان ها و زمان های مقدس در سه کتاب مقدس

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-72

مهدی محسنیان راد؛ ناصر باهنر