نویسنده = رحمانی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و آکوئیناس

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

قاسم کاکایی؛ منصوره رحمانی