نویسنده = گلزار اصفهانی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. احساس دینی از دیدگاه شلایرماخر و نقد اُتو بر آن

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-102

یوسف شاقول؛ مژگان گلزار اصفهانی