نویسنده = شاقول، یوسف
تعداد مقالات: 2
1. سازگاری جبر و اختیار نزد سازگارگرایان جدید غربی و ملاصدرا

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-72

فخرالسادات علوی؛ یوسف شاقول


2. احساس دینی از دیدگاه شلایرماخر و نقد اُتو بر آن

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-102

یوسف شاقول؛ مژگان گلزار اصفهانی