نویسنده = جشنی، ماشاءالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قلمرو جامعیت قرآن در نگرش تفسیری فخر رازی و آلوسی بغدادی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-88

ماشاءالله جشنی؛ خدیجه خدمتکار