نویسنده = جهان احمدی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. دجال شناسی تطبیقی در الهیات اسلامی و مسیحی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-32

سید مهدی امامی جمعه؛ آزاده جهان احمدی