نویسنده = بلانیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر جاودانگی عذاب اخروی از دیدگاه ملاصدرا و تطبیق آن با آیات و روایات

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 117-134

محمد حسین دهقانی محمودآبادی؛ محمدرضا بلانیان