نویسنده = فیضی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا در مورد تنوع ادیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 109-124

عباس یزدانی؛ پریسا فیضی