نویسنده = طباطبایی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. راهکاری برای مواجهۀ صحیح با دنیای تکنولوژیک مدرن، در مقایسۀ آرای نصر و فینبرگ

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

10.22108/coth.2017.21669

سید مرتضی طباطبایی؛ غلامحسین توکلی