نویسنده = حداد، وحیده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فاعلیت و عنایت در متافیزیک افلاطونی، ارسطویی و سینوی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-40

سید مهدی امامی جمعه؛ وحیده حداد