نویسنده = اجیه، تقی
تعداد مقالات: 2
1. تشابه و تمایز دیدگاه غزالی و توماس آکوئینی در مسأله رؤیت الهی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-114

تقی اجیه؛ محمد مهدی مشکاتی


2. روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-116

جعفر شانظری؛ تقی اجیه