نویسنده = اکبری، فتحعلی
تعداد مقالات: 1
1. ملا محمدمهدی نراقی و نقد و ارزیابی نظریات وحدت وجود

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

10.22108/coth.2016.20768

کورش آسمند؛ هاشم گلستانی؛ فتحعلی اکبری