نویسنده = یوسفی کزج، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. خلود در عذاب جهنم از منظر ابن‌قیم جوزی و علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-86

10.22108/coth.2016.20770

جنان ایزدی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ فاطمه یوسفی کزج