نویسنده = طیب نیا، محمد صالح
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت رویکرد ارسطو و ابن سینا در اثبات وجود خدا

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

محمد صالح طیب نیا؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر