نویسنده = آراسته، عقیله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیطان‌پرستی و اندیشۀ عین‌القضات دربارۀ ابلیس

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-84

10.22108/coth.2017.80131

محمدرضا عابدی؛ عقیله آراسته