نویسنده = عابدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی منازلِ سلوک عرفانی در تصوّف اسلامی و عرفان یهود (مرکاوا و قبّالا)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-66

10.22108/coth.2018.110209.1137

محمدرضا عابدی؛ حسین شهبازی؛ احمد فرشبافیان نیازمند؛ محمد مهدی پور


2. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیطان‌پرستی و اندیشۀ عین‌القضات دربارۀ ابلیس

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-84

10.22108/coth.2017.80131

محمدرضا عابدی؛ عقیله آراسته