نویسنده = نجفی، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. زشتی‌گرایی نفس در حیات انسان از منظر قرآن و مکتب تحلیل روانی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

علی بنائیان اصفهانی؛ محمد جواد نجفی؛ حمید طاهر نشاط دوست


2. معناشناسی واژه «اسلام» در قرآن، با تاکید بر بررسی رابطه آن با پلورالیزم دینی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-116

محمد جواد نجفی؛ جواد محمدی