نویسنده = توانا، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی انسان‌شناسی آیت‌الله مطهری و سنت آگوستین

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-90

10.22108/coth.2018.80082.0

محمد علی توانا؛ سیده سکینه قربی