نویسنده = سنایی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مقایسه‌ای آراء آکویناس و ابن‌سینا درباره علم فرشتگان

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-108

10.22108/coth.2016.20762

علی سنایی؛ عظیم حمزئیان