نویسنده = شیروانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی دیدگاه دیویس درباره تجربه دینی وحیانی (الهامی)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 89-100

علی شیروانی