نویسنده = انصاری مهر، رهام
تعداد مقالات: 1
1. آفرینشِ جهان‌: تعقل یا تصادف؟

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-36

10.22108/coth.2017.80020

محمد بیدهندی؛ رهام انصاری مهر