نویسنده = معین، امراله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه آراء معتزله و لایب نیتس در مسأله عدل الهی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-120

امراله معین